ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงาน Online

ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงาน Online

ระบบบันทุกเข้าออกงาน Online โดยพนักงานจะต้องมาแตะบัตรที่เครื่องนี้เพื่อเปิดประตู ใช้เทคโนโลยี RFID Card และสามารถเชคในระบบ Online ได้ Real Time ว่าในแต่ละวันเข้างานวันละกี่ชั่วโมง