ทิชชู่… เป็นเรื่อง Kleenex Thailand

ทิชชู่… เป็นเรื่อง Kleenex Thailand

ทีมงาน Happy Bugs ได้ออกแบบกล่งกระดาษทิชชู่ ที่มีกลไกพิเศษ เมื่อมีคนดึงทิชชู่ออกมาจากกล่อง จะมีเสียงประหลาดดังขึ้นมา ซึ่งกล่องนี้ได้นำไปใช้ในโฆษณา Viral ของ คลีเน็กซ์ ประเทศไทย โดยมียอด Organic View กว่า 80,000 ครั้ง

ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงาน Online

ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงาน Online

ระบบบันทุกเข้าออกงาน Online โดยพนักงานจะต้องมาแตะบัตรที่เครื่องนี้เพื่อเปิดประตู ใช้เทคโนโลยี RFID Card และสามารถเชคในระบบ Online ได้ Real Time ว่าในแต่ละวันเข้างานวันละกี่ชั่วโมง