คงคาเฮิร์บ: FB Content Creator & Media Planning

คงคาเฮิร์บ: FB Content Creator & Media Planning

สร้างคอนเท้นต์สำหรับการ Feed บน Facebook Page Timeline ในทุกๆ วัน Monitoring หน้าเพจ โดยการคอยตอบคำถามกับทางลูกค้าทั้งทาง FB Message และบนหน้า Wall Media Planning วางแผนการโฆษณาบนเฟสบุค เพื่อให้การเข้าถึง Content เพิ่มมากขึ้นและตรงกับกลุ่ม Target หลัก       ด้วยการทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ประกอบกับการนำเนื้อหาที่วิเคราะห์แล้วว่าตรงกับกลุ่ม Target ทำให้แต่ละโพสท์ได้รับการตอบรับอย่างดี โดยวัดจากยอด Engagement ยกตัวอย่างเช่น Organic Reach: 1,688,575 Paid Reach: 109,244 Engagement Reactions: 21,831 Comments: 3,389 Shares: 13,363   จากการวัดผลในครั้งนี้ สังเกตุได้อย่างชัดเจนว่า Organic Reach มีมากกว่า Paid Reach จำนวนมาก […]