MutekiBKK.com

MutekiBKK.com

MutekiBkk.com เว็บไซต์ร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดัง เจ้าเดียวกับ Mugendai ทองหล่อ ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยทีมงาน BiscuitTree.net เป็นเว็บไซต์ที่ทำจาก WordPress CMS โดยมีระยะเวลาในการทำงานทั้งสิ้น 1 เดือน

ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงาน Online

ระบบบันทึกเวลาเข้าออกงาน Online

ระบบบันทุกเข้าออกงาน Online โดยพนักงานจะต้องมาแตะบัตรที่เครื่องนี้เพื่อเปิดประตู ใช้เทคโนโลยี RFID Card และสามารถเชคในระบบ Online ได้ Real Time ว่าในแต่ละวันเข้างานวันละกี่ชั่วโมง